Prijslijst

Kinder - of tieneryoga

  • Groepslessen: € 75

Kinderyoga 

Een groepsles duurt een uur. Voor een reeks van 10 lessen vraag ik € 75. Een losse les kost 9 euro. Wat zit er allemaal in de prijs? Matjes, de ruimte, verzekering, het materiaal voor en het maken van de lessen én de mentale gezondheid van uw kind ...  

Tieneryoga 

Een groepsles duurt anderhalf uur. Voor een reeks van 10 lessen vraag ik € 90. Een losse les kost 10 euro. Wat zit er allemaal in de prijs? Matjes, de ruimte, verzekering, het materiaal voor en het maken van de lessen én de mentale gezondheid van uw kind ...


  •  Individuele kinder - of tieneryogasessies: € 35

Voor deze sessies neem ik eerst onbezoldigd een intakegesprek af. Je kan kiezen of dit met of zonder ouders gebeurt. Ik vind het heel belangrijk de vraag of nood goed te kunnen schetsen, zodat we nadien op de juiste wijze verder kunnen. Na het intakegesprek kan men beslissen of de sessies al dan niet zullen doorgaan. 

Tijdens de sessies probeer ik concreet te werk te gaan: we doen samen ademhalingsoefeningen, yoga-oefeningen, bekijken we stressvolle momenten ... en geef ik nog andere oefeningen voor thuis mee. Natuurlijk wordt dit op hun leefwereld afgestemd. Om dit leerproces te bevorderen is het cruciaal dat het ook door de ouders wordt ondersteund. Ik vind het dan ook belangrijk om na de sessies even met de ouders te bespreken wat we precies hebben gedaan. 


Studiebegeleiding 

  • Individuele studiebegeleiding: € 35   

Het maken en studeren van samenvattingen of schema's, een goede timing hanteren, controleren van de studie-inspanningen, ademhalings- of ontspanningsoefeningen ....                                            

  • Studiebegeleiding in kleine groep: € 25  

Op deze manier helpen de jongeren elkaar: er is meer sociale controle, men kan elkaar helpen en ondersteunen, men kan minder uitstellen, men leert elkaars kwaliteiten kennen ....  Als men de leerstof aan elkaar uitlegt, moet men deze natuurlijk zelf beheersen. 


Op school, bij je organisatie of je vereniging ...? 

Tijdens een kennismakingsgesprek luister ik graag naar de noden van de school of organisatie. Op deze manier kan ik een aanbod en een prijs op maat aanbieden. Kennismakingssessies of enkele workshops zijn ook mogelijk. Stuur gerust een mailtje. 

Hoe inschrijven? 

Stuur een mailtje naar yogavoorjongeren@gmail.com. De betaling zelf kan via een overschrijving op mijn rekeningnummer: BE60 0689 0729 3870, graag met de vermelding van de naam van uw kind, groepsles of individuele les, periode (sept - nov). De inschrijving is pas na de betaling officieel (om problemen te voorkomen).